skjervengard.no

Hjem >  Grønn omsorg i Storbyen

Grønn omsorg i Storbyen

Tori Bakke

Skjerven gård ligger vakkert til i Maridalens kulturlandskap. Gården startet 1. september 2009 med et Dagtilbud for personer med demens i Oslo.

Grønn omsorg er et dagtilbud for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase i sykdommen. Dagtilbudet holder til på Skjerven gård i maridalen. Selv om det ikke er mange minuttene å kjøre til Oslo sentrum, er omgivelsene landlige og fredelige, med Nordmarka p den ene siden og vakre Maridalsvannet på den andre.

Her kan personer med begynnende demens tilbringe tre dager i uka sammen med gårdbrukerekteparet Tori og Jon Ivar Bakke. Med mange dyr på gården og naturen rett utenfor døren, ligger forholdene til rette for en aktiv og stimulerende hverdag.

Grønn omsorg er et samarbeid mellom Oslo Kommune og Kirkens Bymisjon i Oslo, og er det første i sitt slag i Oslo. (www.bymisjon.no) - Grønn omsorg

Historisk dag (Bymisjons sider publisert 16.10.2013)

Kirkens Bymisjon startet «Inn på tunet» som et utviklingsprosjekt i 2009, som det første demenstilbudet i Oslo innen «Grønn omsorg» for hjemmeboende personer med demens i en tidlig fase av sykdommen.
På dagen fire år etter oppstarten var eldrebyråd Kvalbein på gården for å markere en historisk dag: Oslo kommune har gjort prosjektet til et tilbud innenfor de ordinære kommunale tjenestetilbudene, og etter anbudskonkurranse i sommer besluttet Oslo kommune at Kirkens Bymisjon også de neste to årene skal drifte «Inn på tunet» med syv plasser. Kirkens Bymisjon har også fått opsjon på drift i ytterligere to år.

- Kirkens Bymisjon er drivkraften som har gjort et banebrytende pionerarbeid, som Oslo kommune nå høster godt av. Denne typen dagtilbud er med på å mangfoldiggjøre tilbudet vårt til personer med demens, sa Kvalbein.